Παραγωγή και Εμπορία Κρεάτων

1
Οδός Ρ, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Νέα Αλικαρνασσός
Τηλέφωνο
2810381674, 2810333697
Καστέλλι Πεδιάδος, Ηράκλειο
Τηλέφωνο
2891031222
3
Πενταμόδι Ηρακλείου, Ηράκλειο
Τηλέφωνο
2810214534