Οδοντίατροι

2
Ιτάνου 38, Ηράκλειο 713 07
Τηλέφωνο
4
Αβέρωφ Γεώργιου 25, Ηράκλειο
Τηλέφωνο
5
Σταυράκη Νικολάου 2-4 & Παπανδρέου Ανδρέα 24-26, Ηράκλειο
Τηλέφωνο
8
Γιαμαλάκη 15Α, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλέφωνο
Σμύρνης 30, Ηράκλειο 712 01
Τηλέφωνο
Λεωφ. Κνωσσού 68 & Σμπόκου, Ηράκλειο
Τηλέφωνο
Αντωνίου Καστρινάκη 30 Ηράκλειο 713 05
Τηλέφωνο