ΚΤΕΛ

1
Ρούσου Χούρδου 4, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλέφωνο