Καντίνες

1
Λακωνίας, Έναντι Παγκρητίου σταδίου, Ηράκλειο
Τηλέφωνο