Φυτώρια

3
Άγίου Ίωάννη Χωστού 6, Ηράκλειο 714 10
Τηλέφωνο
6
Τέρμα Αγ. Παρασκευή, Μοίρες, Ηράκλειο
Τηλέφωνο
7
Τυμπάκι, Ηράκλειο
Τηλέφωνο
8
5ο χλμ. Γαζίου - Κρούσωνα, Γαζί, Ηράκλειο
Τηλέφωνο