ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΦΑΙΣΤΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ